XUR File

? Cách mở file .XUR? Những phần mềm mở file .XUR và sửa file lỗi. Convert Binary XUR file sang định dạng khác.

.XUR File Extension

   
File name XUR File
File Type Xbox 360 Binary User Interface File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XUR là file gì?

XUR là Settings Files - Xbox 360 Binary User Interface File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Biên soạn tập tin da được sử dụng bởi "Modded" Xbox 360 chơi game; được tạo ra từ một tập tin .XUI sử dụng Xbox UI Tool, được bao gồm với Xbox SDK của Microsoft; cửa hàng đồ họa và dữ liệu xuất hiện cho phong cách của bảng điều khiển Xbox; sử dụng để tùy chỉnh giao diện Xbox.

What is a XUR file?

Compiled skin file used by "modded" Xbox 360 game consoles; generated from an .XUI file using the Xbox UI Tool, which is included with Microsoft's Xbox SDK; stores graphics and appearance data for the style of the Xbox dashboard; used for customizing the Xbox interface.

Cách mở .XUR file

Để mở file .XUR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XUR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XUR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XUR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Xbox
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XUR

File .XUR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *