XVCT File

? Cách mở file .XVCT? Những phần mềm mở file .XVCT và sửa file lỗi. Convert Binary XVCT file sang định dạng khác.

.XVCT File Extension

   
File name XVCT File
File Type VISE XML Project File
Nhà phát triển MindVision Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XVCT là file gì?

XVCT là Data Files - VISE XML Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MindVision Software.

hồ sơ dự án XML được tạo ra bởi VISE X, một ứng dụng dùng để xây dựng các file cài đặt Mac OS X; chứa tham chiếu đến các tập tin cài đặt và hành động cần thiết để thực hiện quá trình cài đặt; sử dụng cho xuất khẩu dự án .VCT nhị phân sử dụng định dạng XML.

What is a XVCT file?

XML project file created by VISE X, an application used to build Mac OS X installer files; contains references to the installation files and actions required to make the installation; used for exporting binary .VCT projects using XML formatting.

Cách mở .XVCT file

Để mở file .XVCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XVCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XVCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XVCT do người dùng đóng góp.

  • MindVision VISE X

Chuyển đổi file .XVCT

File .XVCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *