XVD File

? Cách mở file .XVD? Những phần mềm mở file .XVD và sửa file lỗi. Convert N/A XVD file sang định dạng khác.

.XVD File Extension

   
File name XVD File
File Type Xbox Virtual Disk
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (80 Bình chọn)

File .XVD là file gì?

XVD là Disk Image Files - Xbox Virtual Disk, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

gói phần mềm bao bọc dạng được sử dụng bởi Xbox One để lưu trữ dữ liệu được bảo đảm như hệ thống images / dữ liệu; cũng có thể lưu trữ giao diện điều khiển cập nhật, hệ thống, và các thông tin cài đặt.

What is a XVD file?

Software package wrapper format used by Xbox One to store secured data such as system images/data; may also store console update, system, and settings information.

Cách mở .XVD file

Để mở file .XVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XVD do người dùng đóng góp.

  • xvdtool

Chuyển đổi file .XVD

File .XVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *