XVM File

? Cách mở file .XVM? Những phần mềm mở file .XVM và sửa file lỗi. Convert Text XVM file sang định dạng khác.

.XVM File Extension

   
File name XVM File
File Type VMware Console Configuration File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XVM là file gì?

XVM là Settings Files - VMware Console Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VMware.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm ảo hóa VMware; chứa thông tin kết nối sử dụng để kết nối đến một máy chủ VMware từ xa; cửa hàng thông số như các cổng kết nối, tùy chọn đăng nhập, và các tập tin .VMX từ xa để tải; được sử dụng để bắt đầu phiên điều khiển từ xa.

What is a XVM file?

Settings file used by VMware virtualization software; contains connection information used for connecting to a remote VMware server; stores parameters such as the connection port, login options, and the remote .VMX file to load; used for starting remote console sessions.

Cách mở .XVM file

Để mở file .XVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XVM do người dùng đóng góp.

  • ITN Converter
  • VMware Server
  • VMware Server
  • VMware Workstation
  • VMware Server Console
  • VMware Console
  • VMware Console

Chuyển đổi file .XVM

File .XVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *