XWB File

? Cách mở file .XWB? Những phần mềm mở file .XWB và sửa file lỗi. Convert N/A XWB file sang định dạng khác.

.XWB File Extension

   
File name XWB File
File Type XACT Wave Bank
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .XWB là file gì?

XWB là Audio Files - XACT Wave Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Bộ sưu tập của sóng, hoặc âm thanh file, tạo ra với XACT (công cụ Microsoft Cross-Platform âm thanh Creation); logic nhóm lại thành một file duy nhất bởi một nhà thiết kế âm thanh để nó có thể được tích hợp vào một trò chơi video.

What is a XWB file?

Collection of waves, or sound files, created with XACT (the Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool); logically grouped into a single file by an audio designer so it can be integrated into a video game.

Cách mở .XWB file

Để mở file .XWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft DirectX
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .XWB

File .XWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *