XWK File

? Cách mở file .XWK? Những phần mềm mở file .XWK và sửa file lỗi. Convert N/A XWK file sang định dạng khác.

.XWK File Extension

   
File name XWK File
File Type Crosstalk Communicator Keyboard Mapping File
Nhà phát triển Intel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XWK là file gì?

XWK là Settings Files - Crosstalk Communicator Keyboard Mapping File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intel.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi Crosstalk Communicator, một chương trình phần mềm fax modem được phát triển bởi Intel; bản đồ các phím trên bàn phím để lệnh khác nhau; thường bao gồm Intel phần cứng modem fax.

What is a XWK file?

Configuration file used by Crosstalk Communicator, a fax modem software program developed by Intel; maps keys on the keyboard to different commands; typically included with Intel fax modem hardware.

Cách mở .XWK file

Để mở file .XWK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GraphiCode
  • GraphiCode
  • Crosstalk
  • GC-PREVUE

Chuyển đổi file .XWK

File .XWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *