XWP File

? Cách mở file .XWP? Những phần mềm mở file .XWP và sửa file lỗi. Convert N/A XWP file sang định dạng khác.

.XWP File Extension

   
File name XWP File
File Type 1Xerox Writer Text Document
Nhà phát triển Xerox
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .XWP là file gì?

XWP là Text Files - 1Xerox Writer Text Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xerox.

Một tập tin XWP là một tài liệu văn bản được tạo ra với Xerox Writer, một trong những chương trình xử lý văn bản gốc. Nó chứa văn bản thêm vào bởi người sử dụng Writer Xerox và được lưu trong định dạng Writer.

What is a XWP file?

A XWP file is a text document created with Xerox Writer, one of the original word processing programs. It contains text added by the Xerox Writer user and saved in the Writer format.

Cách mở .XWP file

Để mở file .XWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWP do người dùng đóng góp.

  • Widget Engine by xwidget.com
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XWidget
  • XMLwriter
  • XML:Wrench
  • XML:Wrench

Chuyển đổi file .XWP

File .XWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *