XXD File

? Cách mở file .XXD? Những phần mềm mở file .XXD và sửa file lỗi. Convert N/A XXD file sang định dạng khác.

.XXD File Extension

   
File name XXD File
File Type Brixx Planner Calendar
Nhà phát triển Brixx
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .XXD là file gì?

XXD là Data Files - Brixx Planner Calendar, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Brixx.

Lịch sử dụng bởi Brixx Planner, một chương trình xây dựng mô hình sử dụng cho việc lập kế hoạch kinh doanh; chứa các sự kiện và thông tin liên quan nhập vào bởi người sử dụng; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng phần mềm Brixx Solutions.

What is a XXD file?

Calendar used by Brixx Planner, a modeling program used for business planning; contains events and related information entered by the user; saved in a proprietary format that can only be opened with Brixx Solutions software.

Cách mở .XXD file

Để mở file .XXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XXD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XXD

File .XXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *