XXX File

? Cách mở file .XXX? Những phần mềm mở file .XXX và sửa file lỗi. Convert Binary XXX file sang định dạng khác.

.XXX File Extension

   
File name XXX File
File Type 1Compucon Singer Embroidery File
Nhà phát triển Compucon USA
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (75 Bình chọn)

File .XXX là file gì?

XXX là Misc Files - 1Compucon Singer Embroidery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Compucon USA.

Tập tin được sử dụng bởi hệ thống Compucon của Thêu điều hành (EOS), một chương trình dùng để tạo ra hàng thêu ren và các mẫu khác cho máy may Compucon; chứa một mô hình khâu, bao gồm màu sắc, chữ, các mẫu thiết kế, mật độ khâu, và kích cỡ.

What is a XXX file?

File used by Compucon's Embroidery Operating System (EOS), a program used to create embroideries and other patterns for Compucon sewing machines; contains a stitch pattern, including color, lettering, design patterns, stitch density, and size.

Cách mở .XXX file

Để mở file .XXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XXX do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • 5DEmbroidery
  • 5DEmbroidery
  • MyEditor Application
  • 3D Embroidery
  • Compucon SA Punch System
  • Compucon SA Punch System

Chuyển đổi file .XXX

File .XXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *