XY File

? Cách mở file .XY? Những phần mềm mở file .XY và sửa file lỗi. Convert Text XY file sang định dạng khác.

.XY File Extension

   
File name XY File
File Type XYWrite Document
Nhà phát triển XyQuest
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .XY là file gì?

XY là Text Files - XYWrite Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi XyQuest.

tài liệu văn bản được tạo ra bởi XYWrite, một từ đầu chương trình chế biến cho Windows; chứa đánh dấu văn bản đơn giản giới hạn bởi << và >> các biểu tượng.

What is a XY file?

Text document created by XYWrite, an early word processing program for Windows; contains plain text markup delimited by << and >> symbols.

Cách mở .XY file

Để mở file .XY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XY do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Corel WordPerfect X9
  • Corel WordPerfect X9
  • Nguyen Kim Lai

Chuyển đổi file .XY

File .XY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *