YCHAT File

? Cách mở file .YCHAT? Những phần mềm mở file .YCHAT và sửa file lỗi. Convert N/A YCHAT file sang định dạng khác.

.YCHAT File Extension

   
File name YCHAT File
File Type Yahoo! Messenger Chat Log
Nhà phát triển Yahoo!
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .YCHAT là file gì?

YCHAT là Data Files - Yahoo! Messenger Chat Log, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yahoo!.

file log được tạo ra bởi Yahoo! Messenger cho Mac, một ứng dụng trò chuyện trực tuyến; chứa một bản ghi của các thông điệp được gửi qua lại; lưu với ngày hiện tại và tiếp xúc trong tên tập tin; có thể được sử dụng để xem xét lịch sử trò chuyện.

What is a YCHAT file?

Log file created by Yahoo! Messenger for Mac, an online chatting application; contains a log of the messages sent back and forth; saved with the current date and the contact in the filename; can be used for reviewing the conversation history.

Cách mở .YCHAT file

Để mở file .YCHAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YCHAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YCHAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YCHAT do người dùng đóng góp.

  • Yahoo! Messenger
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YCHAT

File .YCHAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *