YCM File

? Cách mở file .YCM? Những phần mềm mở file .YCM và sửa file lỗi. Convert N/A YCM file sang định dạng khác.

.YCM File Extension

   
File name YCM File
File Type Yugioh Card Maker File
Nhà phát triển Super Simple Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .YCM là file gì?

YCM là Game Files - Yugioh Card Maker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Super Simple Games.

thẻ giao dịch tùy chỉnh được tạo ra với Yugioh Card Maker; sử dụng để chơi Yu-Gi-Oh !, một thẻ bài giao đấu dựa trên kinh doanh thẻ game Duel Monsters; Yu-Gi-Oh! có sẵn trong cả hai phiên bản tiếng Nhật và tiếng Anh.

What is a YCM file?

Custom trading card created with Yugioh Card Maker; use for playing Yu-Gi-Oh!, a collectible card game based on the Duel Monsters trading card game; Yu-Gi-Oh! is available in both Japanese and English versions.

Cách mở .YCM file

Để mở file .YCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YCM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YCM

File .YCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *