YDC File

? Cách mở file .YDC? Những phần mềm mở file .YDC và sửa file lỗi. Convert N/A YDC file sang định dạng khác.

.YDC File Extension

   
File name YDC File
File Type Yu-Gi-Oh! Card Deck File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (69 Bình chọn)

File .YDC là file gì?

YDC là Game Files - Yu-Gi-Oh! Card Deck File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Tập tin được sử dụng bởi Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, một trò chơi thẻ giao dịch tưởng tượng thích nghi cho máy vi tính; chứa một boong thẻ đã được tạo ra bởi một người dùng trò chơi; cho phép người dùng lưu và tải các chủng loại khác nhau của sàn thẻ để chơi game.

What is a YDC file?

File used by Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, a fantasy trading card game adapted for computers; contains a card deck that has been created by a game user; allows users to save and load different assortments of card decks for game play.

Cách mở .YDC file

Để mở file .YDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YDC do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Yodl

Chuyển đổi file .YDC

File .YDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *