YKA File

? Cách mở file .YKA? Những phần mềm mở file .YKA và sửa file lỗi. Convert Binary YKA file sang định dạng khác.

.YKA File Extension

   
File name YKA File
File Type Yenka Model File
Nhà phát triển Crocodile Clips
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .YKA là file gì?

YKA là Data Files - Yenka Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crocodile Clips.

Tập tin được tạo ra bởi Yenka, một chương trình được sử dụng bởi các giáo viên để làm bài học tương tác; tiết kiệm "Mô hình", mà có thể bao gồm hình dạng, văn bản, phương trình toán học, và các cấu trúc toán học khác; được sử dụng để giảng dạy 2D và 3D khái niệm toán học.

What is a YKA file?

File created by Yenka, a program used by teachers for making interactive lessons; saves a "Model," which can include shapes, written text, mathematical equations, and other mathematical constructs; used for teaching 2D and 3D mathematical concepts.

Cách mở .YKA file

Để mở file .YKA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YKA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YKA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YKA do người dùng đóng góp.

  • Crocodile Clips Yenka
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YKA

File .YKA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *