YOG File

? Cách mở file .YOG? Những phần mềm mở file .YOG và sửa file lỗi. Convert Binary YOG file sang định dạng khác.

.YOG File Extension

   
File name YOG File
File Type Outerra Captured Video File
Nhà phát triển Outerra
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .YOG là file gì?

YOG là Video Files - Outerra Captured Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Outerra.

file video bắt bởi Outerra, một động cơ hành tinh 3D sử dụng để làm không gian và trái đất mô phỏng; chứa video chụp từ một chương trình Outerra; cửa hàng video trong một YCoCg (có tên là "Yog" bởi nhà phát triển Outerra) định dạng.

What is a YOG file?

Video file captured by Outerra, a 3D planetary engine used for making space and earth simulations; contains video captured from an Outerra program; stores the video in a YCoCg (named "yog" by the Outerra developer) format.

Cách mở .YOG file

Để mở file .YOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YOG do người dùng đóng góp.

  • Outerra YOG Converter

Chuyển đổi file .YOG

File .YOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *