YTT File

? Cách mở file .YTT? Những phần mềm mở file .YTT và sửa file lỗi. Convert N/A YTT file sang định dạng khác.

.YTT File Extension

   
File name YTT File
File Type YouTube Timed Text File
Nhà phát triển YouTube
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .YTT là file gì?

YTT là Settings Files - YouTube Timed Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YouTube.

tập tin Một YTT là một file phụ đề được lưu trong định dạng tập tin YouTube Timed Text (YTT). Nó chứa các văn bản phụ đề, cùng với các thiết lập thời gian và phong cách cho thời gian và văn bản sẽ được hiển thị khi video được phát lại trên YouTube. file YTT được sử dụng để hiển thị nhiều loại hình phụ đề trong video YouTube, như lời bài hát, bản dịch của các ngôn ngữ khác nhau, và mã màu đối thoại để phân biệt loa.

What is a YTT file?

A YTT file is a subtitle file saved in the YouTube Timed Text (YTT) file format. It contains the subtitle text, along with timing and style settings for when and how the text is to be displayed when the video is played back on YouTube. YTT files are used for displaying various types of subtitles in YouTube videos, such as song lyrics, translations of different languages, and color-coded dialogue for differentiating speakers.

Cách mở .YTT file

Để mở file .YTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YTT do người dùng đóng góp.

  • YouTube

Chuyển đổi file .YTT

File .YTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *