YUV File

? Cách mở file .YUV? Những phần mềm mở file .YUV và sửa file lỗi. Convert Binary YUV file sang định dạng khác.

.YUV File Extension

   
File name YUV File
File Type 1YUV Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (31 Bình chọn)

File .YUV là file gì?

YUV là Video Files - 1YUV Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin Một YUV là một file video được mã hóa theo định dạng YUV. Nó lưu trữ một chuỗi các hình ảnh YUV như một tập tin video duy nhất và có thể được lưu trong YUV 4: 2: 0, 4: 2: 2, 4: 4: 4 định dạng. file video YUV có thể được giải mã bởi MPEG-4 và H.264 giải mã.

What is a YUV file?

A YUV file is a video file encoded in the YUV format. It stores a sequence of YUV images as a single video file and may be saved in YUV 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4 formats. YUV video files may be decoded by MPEG-4 and H.264 decoders.

Cách mở .YUV file

Để mở file .YUV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YUV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YUV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YUV do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter
  • fcheck
  • fcheck
  • FreeSmith
  • Video Convert Master
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .YUV

File .YUV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *