YZ File

? Cách mở file .YZ? Những phần mềm mở file .YZ và sửa file lỗi. Convert N/A YZ file sang định dạng khác.

.YZ File Extension

   
File name YZ File
File Type YAC Compressed File
Nhà phát triển YAC
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .YZ là file gì?

YZ là Compressed Files - YAC Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YAC.

lưu trữ tập tin nén với YAC (Yet Another Compressor), một chương trình nén tập tin được phát triển cho hệ điều hành DOS; sử dụng một phiên bản cải tiến của thuật toán nén LZ + Huffman.

What is a YZ file?

File archive compressed with YAC (Yet Another Compressor), a file compression program developed for DOS; uses an improved version of the LZ+Huffman compression algorithm.

Cách mở .YZ file

Để mở file .YZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YZ

File .YZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *