YZ1 File

? Cách mở file .YZ1? Những phần mềm mở file .YZ1 và sửa file lỗi. Convert Binary YZ1 file sang định dạng khác.

.YZ1 File Extension

   
File name YZ1 File
File Type Yamazaki ZIPPER File
Nhà phát triển Yamazaki ZIPPER
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .YZ1 là file gì?

YZ1 là Compressed Files - Yamazaki ZIPPER File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Yamazaki ZIPPER.

tài liệu nén tạo ra bởi Yamazaki Zipper, một ứng dụng Windows cũ hơn sử dụng để nén file và giải nén; cửa hàng lưu trữ trong một định dạng độc quyền; ít được sử dụng như một hình thức nén.

What is a YZ1 file?

Compressed archive created by Yamazaki ZIPPER, an older Windows application used for file compression and decompression; stores the archive in a proprietary format; rarely used as a form of compression.

Cách mở .YZ1 file

Để mở file .YZ1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YZ1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YZ1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YZ1 do người dùng đóng góp.

  • Explzh
  • TUGZip
  • TUGZip
  • IZArc
  • LhaForge
  • ZipGenius
  • ZipGenius

Chuyển đổi file .YZ1

File .YZ1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *