Z03 File

? Cách mở file .Z03? Những phần mềm mở file .Z03 và sửa file lỗi. Convert N/A Z03 file sang định dạng khác.

.Z03 File Extension

   
File name Z03 File
File Type Third Split Zip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .Z03 là file gì?

Z03 là Compressed Files - Third Split Zip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Các tập tin thứ ba của một sự chia rẽ Lưu trữ tạo ra với chọn tiện ích nén tập tin, chẳng hạn như Corel WinZip và WinRAR; sử dụng nén giống như một tập tin ZIP tiêu chuẩn, nhưng là một phần của một bộ sưu tập các tập tin tạo nên một kho lưu trữ duy nhất.

What is a Z03 file?

The third file of a split archive created with select file compression utilities, such as Corel WinZip and WinRAR; uses the same compression as a standard .ZIP file, but is part of a collection of files that make up a single archive.

Cách mở .Z03 file

Để mở file .Z03 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z03 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z03

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z03 do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • ConeXware PowerArchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .Z03

File .Z03 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *