Z04 File

? Cách mở file .Z04? Những phần mềm mở file .Z04 và sửa file lỗi. Convert N/A Z04 file sang định dạng khác.

.Z04 File Extension

   
File name Z04 File
File Type Fourth Split Zip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .Z04 là file gì?

Z04 là Compressed Files - Fourth Split Zip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phần thứ tư của một kho lưu trữ cắt được tạo ra với chọn tiện ích nén tập tin, chẳng hạn như Corel WinZip và WinRAR; sử dụng nén giống như một tập tin ZIP tiêu chuẩn, nhưng phải được giải nén với tài liệu lưu trữ chia có liên quan.

What is a Z04 file?

The fourth part of a split archive created with select file compression utilities, such as Corel WinZip and WinRAR; uses the same compression as a standard .ZIP file, but must be decompressed with related split archives.

Cách mở .Z04 file

Để mở file .Z04 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z04 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z04

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z04 do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • ConeXware PowerArchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .Z04

File .Z04 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *