Z2 File

? Cách mở file .Z2? Những phần mềm mở file .Z2 và sửa file lỗi. Convert N/A Z2 file sang định dạng khác.

.Z2 File Extension

   
File name Z2 File
File Type Z-machine Z-code Version 2 File
Nhà phát triển Infocom
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (11 Bình chọn)

File .Z2 là file gì?

Z2 là Game Files - Z-machine Z-code Version 2 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infocom.

Tập tin được sử dụng bởi Z-máy, một công cụ trò chơi sử dụng để chạy các trò chơi văn bản phiêu lưu trong cuối thập niên 1970 và thập niên 80; chứa mã nguồn cho các trò chơi phát triển cho Apple II và TRS-80 Model I máy tính; chỉ chạy bởi một thông dịch viên Z-máy hiện nay, một số trong đó đã được duy trì bởi các thành viên cộng đồng kể từ khi Z-máy đã được ngưng.

What is a Z2 file?

File used by Z-machine, a game engine used for running text adventure games in the late 1970s and 80s; contains source code for games developed for the Apple II and TRS-80 Model I computers; only run by a Z-machine interpreter presently, several of which have been maintained by community members since the Z-machine was discontinued.

Cách mở .Z2 file

Để mở file .Z2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z2 do người dùng đóng góp.

  • Zoom
  • Parchment
  • Parchment
  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Spatterlight
  • Spatterlight

Chuyển đổi file .Z2

File .Z2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *