ZDC File

? Cách mở file .ZDC? Những phần mềm mở file .ZDC và sửa file lỗi. Convert N/A ZDC file sang định dạng khác.

.ZDC File Extension

   
File name ZDC File
File Type CD Catalog Expert Database File
Nhà phát triển Zero2000
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ZDC là file gì?

ZDC là Data Files - CD Catalog Expert Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Zero2000.

Chủng loại các tập tin được tạo ra bởi CD Catalog Expert, một công cụ tập tin biên mục; cửa hàng tham chiếu đến tập tin nằm trên ổ đĩa cứng, đĩa CD và DVD, và đĩa khác; lưu trữ một danh sách các tập tin với các thông tin có liên quan (ví dụ như một mô tả người dùng) cho mỗi tập tin.

What is a ZDC file?

Catalog of files created by CD Catalog Expert, a file cataloging tool; stores references to files located on hard drives, CD and DVDs, and other disks; stores a list of files with related information (such as a user description) for each file.

Cách mở .ZDC file

Để mở file .ZDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZDC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CD Catalog Expert
  • CD Catalog Expert

Chuyển đổi file .ZDC

File .ZDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *