ZDCT File

? Cách mở file .ZDCT? Những phần mềm mở file .ZDCT và sửa file lỗi. Convert N/A ZDCT file sang định dạng khác.

.ZDCT File Extension

   
File name ZDCT File
File Type Adobe Language File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (13 Bình chọn)

File .ZDCT là file gì?

ZDCT là Data Files - Adobe Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

File ngôn ngữ được sử dụng bởi nhiều ứng dụng Adobe; sử dụng cho các ứng dụng bản địa hóa sang ngôn ngữ khác nhau; thể chứa văn bản cho các menu ứng dụng hoặc hộp cửa sổ bật lên; cho phép các phần mềm tương tự được tái sử dụng trên nhiều ngôn ngữ.

What is a ZDCT file?

Language file used by several Adobe applications; used for localizing the applications into different languages; may contain text for application menus or popup boxes; enables the same software to be reused across multiple languages.

Cách mở .ZDCT file

Để mở file .ZDCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZDCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZDCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZDCT do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZDCT

File .ZDCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *