ZFO File

? Cách mở file .ZFO? Những phần mềm mở file .ZFO và sửa file lỗi. Convert N/A ZFO file sang định dạng khác.

.ZFO File Extension

   
File name ZFO File
File Type XSL-FO Online Form
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .ZFO là file gì?

ZFO là Web Files - XSL-FO Online Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hình thức trực tuyến và lưu dữ liệu trong một định dạng XML tiêu chuẩn; cũng được gọi là một XSL-FO hoặc dạng XSL; XSL-FO là một ngôn ngữ đánh dấu rằng định nghĩa như thế nào dữ liệu XML được định dạng; file ZFO thường được sử dụng cho các hình thức trực tuyến, chẳng hạn như các hình thức đăng ký; chúng có thể được điền vào bằng cách sử dụng 602XML Filler.

What is a ZFO file?

Online form that saves data in a standard XML format; also called an XSL-FO or XSL form; XSL-FO is a markup language that defines how the XML data is formatted; ZFO files are often used for online forms, such as registration forms; they can be filled out using the 602XML Filler.

Cách mở .ZFO file

Để mở file .ZFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZFO do người dùng đóng góp.

  • Software602 Form Filler
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 602XML Filler
  • 602XML Designer Express

Chuyển đổi file .ZFO

File .ZFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *