ZGR File

? Cách mở file .ZGR? Những phần mềm mở file .ZGR và sửa file lỗi. Convert N/A ZGR file sang định dạng khác.

.ZGR File Extension

   
File name ZGR File
File Type BeatSlicer Groove File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZGR là file gì?

ZGR là Audio Files - BeatSlicer Groove File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin được tạo ra bởi rãnh BeatSlicer và BeatCreator, đó là những công cụ cho phép người dùng nhịp đập lát để thao tác vòng; chứa các chương trình cắt của một tập tin WAV vòng lặp; không chứa các dữ liệu âm thanh thực tế

What is a ZGR file?

Groove file created by BeatSlicer and BeatCreator, which are tools that allow users to slice beats to manipulate loops; contains the slicing scheme of a .WAV loop file; does not contain the actual audio data

Cách mở .ZGR file

Để mở file .ZGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZGR do người dùng đóng góp.

  • Image-Line FL Studio
  • elementclient - Shortcut
  • elementclient - Shortcut
  • Global Reporting System
  • elementclient

Chuyển đổi file .ZGR

File .ZGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *