ZHTML File

? Cách mở file .ZHTML? Những phần mềm mở file .ZHTML và sửa file lỗi. Convert Binary ZHTML file sang định dạng khác.

.ZHTML File Extension

   
File name ZHTML File
File Type 1RabbitWeb Webpage
Nhà phát triển Digi International
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .ZHTML là file gì?

ZHTML là Web Files - 1RabbitWeb Webpage, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Digi International.

Trang web phân tích cú pháp bằng RabbitWeb, một máy chủ Web mà mã chương trình tích hợp .C với các thẻ HTML đặc biệt; chứa "ZHTML" lệnh nhúng trong trang web được sử dụng để tạo ra nội dung động cho trang web; đôi khi có thể được xem như ".zhtml" trong URL một trình duyệt Web.

What is a ZHTML file?

Webpage parsed by RabbitWeb, a Web server that integrates .C program code with special HTML tags; contains "ZHTML" commands embedded within the webpage that are used to generate dynamic content for the webpage; can sometimes be seen as ".zhtml" in a Web browser's URL.

Cách mở .ZHTML file

Để mở file .ZHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZHTML do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Secure IE
  • Secure IE
  • Secure IE and Private IE

Chuyển đổi file .ZHTML

File .ZHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *