ZLB File

? Cách mở file .ZLB? Những phần mềm mở file .ZLB và sửa file lỗi. Convert Binary ZLB file sang định dạng khác.

.ZLB File Extension

   
File name ZLB File
File Type 1Form•Z Symbol Library File
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ZLB là file gì?

ZLB là Plugin Files - 1Form•Z Symbol Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AutoDesSys.

Tập tin được sử dụng bởi hình thức • Z, một ứng dụng sử dụng cho mô hình bề mặt 3D; chứa một thư viện biểu tượng của mục soạn thảo tái sử dụng, như các tòa nhà, cây cối, đồ nội thất, xe hơi, hoặc các đối tượng khác; cho phép các ký hiệu để được xuất khẩu và nhập khẩu với phần mềm.

What is a ZLB file?

File used by form•Z, an application used for 3D surface modeling; contains a symbol library of reusable drafting items, such as buildings, trees, furniture, cars, or other objects; enables symbols to be exported and imported with the software.

Cách mở .ZLB file

Để mở file .ZLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZLB do người dùng đóng góp.

  • ZoneAlarm Client
  • Gargoyle
  • Gargoyle
  • ZoneAlarm Security Suite
  • Zone Labs Client
  • form-Z RenderZone
  • form-Z RenderZone

Chuyển đổi file .ZLB

File .ZLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *