ZM1 File

? Cách mở file .ZM1? Những phần mềm mở file .ZM1 và sửa file lỗi. Convert N/A ZM1 file sang định dạng khác.

.ZM1 File Extension

   
File name ZM1 File
File Type 1ZoneAlarm Renamed MDA File
Nhà phát triển Check Point
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .ZM1 là file gì?

ZM1 là Misc Files - 1ZoneAlarm Renamed MDA File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Check Point.

Microsoft Access Add-in (.MDA) tập tin đổi tên bởi ZoneAlarm Mailsafe, một phần của ZoneAlarm Security Suite Internet; đổi tên phần mở rộng tập tin để các truy cập Add-in, mà là một loại tập tin thực thi, không thể chạy trực tiếp bởi Windows.

What is a ZM1 file?

Microsoft Access Add-in (.MDA) file renamed by ZoneAlarm Mailsafe, part of the ZoneAlarm Internet Security Suite; renames the file extension so that the Access Add-in, which is an executable file type, cannot be run directly by Windows.

Cách mở .ZM1 file

Để mở file .ZM1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZM1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZM1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZM1 do người dùng đóng góp.

  • ZoneAlarm Client
  • ZoneAlarm Security Suite
  • ZoneAlarm Security Suite
  • Zone Labs Client
  • ZoneAlarm Anti-Spyware
  • ZoneAlarm Extreme Security
  • ZoneAlarm Extreme Security

Chuyển đổi file .ZM1

File .ZM1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *