ZM2 File

? Cách mở file .ZM2? Những phần mềm mở file .ZM2 và sửa file lỗi. Convert N/A ZM2 file sang định dạng khác.

.ZM2 File Extension

   
File name ZM2 File
File Type 1ZoneAlarm Renamed MDZ File
Nhà phát triển Check Point
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .ZM2 là file gì?

ZM2 là Misc Files - 1ZoneAlarm Renamed MDZ File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Check Point.

Microsoft Access Wizard (.MDZ) tập tin đổi tên bởi ZoneAlarm Mailsafe, một phần của ZoneAlarm Security Suite Internet; đổi tên phần mở rộng tập tin để Access Wizard, mà là một loại tập tin thực thi, không thể chạy trực tiếp từ Windows.

What is a ZM2 file?

Microsoft Access Wizard (.MDZ) file renamed by ZoneAlarm Mailsafe, part of the ZoneAlarm Internet Security Suite; renames the file extension so that the Access Wizard, which is an executable file type, cannot be run directly from Windows.

Cách mở .ZM2 file

Để mở file .ZM2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZM2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZM2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZM2 do người dùng đóng góp.

  • ZoneAlarm Client
  • ZoneAlarm Security Suite
  • ZoneAlarm Security Suite
  • Zone Labs Client
  • ZoneAlarm Anti-Spyware
  • ZoneAlarm Extreme Security
  • ZoneAlarm Extreme Security

Chuyển đổi file .ZM2

File .ZM2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *