ZM3 File

? Cách mở file .ZM3? Những phần mềm mở file .ZM3 và sửa file lỗi. Convert N/A ZM3 file sang định dạng khác.

.ZM3 File Extension

   
File name ZM3 File
File Type 1ZoneAlarm Renamed NCH File
Nhà phát triển Check Point
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .ZM3 là file gì?

ZM3 là Misc Files - 1ZoneAlarm Renamed NCH File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Check Point.

Microsoft Outlook Express Folder (.NCH) tập tin đổi tên bởi ZoneAlarm Mailsafe, một phần của ZoneAlarm Security Suite Internet; đổi tên phần mở rộng tập tin của một thư mục Outlook Express như một biện pháp phòng ngừa an toàn để nó không thể chạy mã độc hại.

What is a ZM3 file?

Microsoft Outlook Express Folder (.NCH) file renamed by ZoneAlarm Mailsafe, part of the ZoneAlarm Internet Security Suite; renames the file extension of an Outlook Express folder as a safely precaution so that it cannot run malicious code.

Cách mở .ZM3 file

Để mở file .ZM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZM3 do người dùng đóng góp.

  • ZoneAlarm Client
  • ZoneAlarm Security Suite
  • ZoneAlarm Security Suite
  • Zone Labs Client
  • ZoneAlarm Anti-Spyware
  • ZoneAlarm Extreme Security
  • ZoneAlarm Extreme Security

Chuyển đổi file .ZM3

File .ZM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *