ZM9 File

? Cách mở file .ZM9? Những phần mềm mở file .ZM9 và sửa file lỗi. Convert Zip ZM9 file sang định dạng khác.

.ZM9 File Extension

   
File name ZM9 File
File Type ZoneAlarm MailSafe Renamed Zip File
Nhà phát triển Check Point Software Technologies
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ZM9 là file gì?

ZM9 là Misc Files - ZoneAlarm MailSafe Renamed Zip File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Check Point Software Technologies.

Zip tập tin đổi tên bởi MailSafe, một chương trình bảo mật e-mail được bao gồm với phần mềm ZoneAlarm; thường nhận được dưới dạng đính kèm e-mail và cách ly bởi MailSafe để chắc chắn rằng nó không chứa bất kỳ loại virus hay mã độc.

What is a ZM9 file?

Zip file renamed by MailSafe, an e-mail security program that is included with ZoneAlarm software; typically received as an e-mail attachment and quarantined by MailSafe to make sure it does not contain any viruses or malicious code.

Cách mở .ZM9 file

Để mở file .ZM9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZM9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZM9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZM9 do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • ZoneAlarm Pro Firewall
  • ZoneAlarm Pro Firewall
  • Zone Labs Client
  • ZoneAlarm Anti-Spyware
  • ZoneAlarm Extreme Security
  • ZoneAlarm Extreme Security

Chuyển đổi file .ZM9

File .ZM9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *