ZMA File

? Cách mở file .ZMA? Những phần mềm mở file .ZMA và sửa file lỗi. Convert Text ZMA file sang định dạng khác.

.ZMA File Extension

   
File name ZMA File
File Type Impedance File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ZMA là file gì?

ZMA là Data Files - Impedance File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi SPL Tracer, một phản ứng tần số loa và trở kháng graph tracer ứng dụng; chứa dữ liệu loa, chẳng hạn như đơn vị mức trở kháng và thông tin giai đoạn cần thiết cho tài xế; tương tự như file .FRD.

What is a ZMA file?

Data file created by the SPL Tracer, a speaker frequency response and impedance graph tracer application; contains speaker data, such as impedance level units and phase information necessary for drivers; similar to .FRD files.

Cách mở .ZMA file

Để mở file .ZMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZMA do người dùng đóng góp.

  • Room EQ Wizard
  • ZoneAlarm Security Suite
  • ZoneAlarm Security Suite
  • Zone Labs Client
  • ZoneAlarm Anti-Spyware
  • ZoneAlarm Extreme Security
  • ZoneAlarm Extreme Security

Chuyển đổi file .ZMA

File .ZMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *