ZMAP File

? Cách mở file .ZMAP? Những phần mềm mở file .ZMAP và sửa file lỗi. Convert N/A ZMAP file sang định dạng khác.

.ZMAP File Extension

   
File name ZMAP File
File Type Zombies Ate My Neighbors Map File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ZMAP là file gì?

ZMAP là Game Files - Zombies Ate My Neighbors Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Chứa dữ liệu cấp cho Zombies Ate người hàng xóm của tôi (ZAMN), một trò chơi hành động overhead ban đầu được phát hành vào đầu những năm 1990; bao gồm dữ liệu bản đồ, các mục, các nhân vật, và quái vật trong phạm vi mức; có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng "ZAMN Cấp Editor."

What is a ZMAP file?

Contains level data for Zombies Ate My Neighbors (ZAMN), an overhead action game initially released in the early 1990s; includes map data, items, characters, and monsters within the level; can be edited using the "ZAMN Level Editor."

Cách mở .ZMAP file

Để mở file .ZMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZMAP do người dùng đóng góp.

  • L3DT Standard
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZMAP

File .ZMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *