ZPA File

? Cách mở file .ZPA? Những phần mềm mở file .ZPA và sửa file lỗi. Convert N/A ZPA file sang định dạng khác.

.ZPA File Extension

   
File name ZPA File
File Type Vielklang Audio Metadata File
Nhà phát triển zplane
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ZPA là file gì?

ZPA là Audio Files - Vielklang Audio Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi zplane.

Tệp được tạo bởi vielklang, một máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW) plug-in công cụ được sử dụng để tự động tạo hòa âm nhạc; chứa các thuộc tính giai điệu về một tập tin âm thanh nhập khẩu (thường là một tập tin .WAV); bao gồm ghi chú, chìa khóa, và thông tin tần số điều chỉnh; được sử dụng bởi vielklang khi tính hòa âm.

What is a ZPA file?

File generated by vielklang, a digital audio workstation (DAW) plug-in tool used for automatically creating musical harmonies; contains melody properties about an imported audio file (often a .WAV file); includes notes, keys, and tuning frequency information; used by vielklang when computing harmonies.

Cách mở .ZPA file

Để mở file .ZPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZPA do người dùng đóng góp.

  • Steinberg Cubase with zplane vielklang plug-in
  • zplane vielklang
  • zplane vielklang
  • Image-Line FL Studio with zplane NewTone plug-in

Chuyển đổi file .ZPA

File .ZPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *