ZPF File

? Cách mở file .ZPF? Những phần mềm mở file .ZPF và sửa file lỗi. Convert N/A ZPF file sang định dạng khác.

.ZPF File Extension

   
File name ZPF File
File Type Form•Z Preferences File
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZPF là file gì?

ZPF là Settings Files - Form•Z Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoDesSys.

ưu tiên ứng dụng tập tin được tạo ra bởi hình thức • Z, một chương trình sử dụng cho bề mặt 3D và các chất rắn mô hình; được tạo ra từ "General" của cửa sổ Preferences (Edit → Preferences ...) và mặc định cửa hàng ứng dụng có thể được sửa đổi bởi người sử dụng.

What is a ZPF file?

Application preferences file created by form•Z, a program used for 3D surface and solids modeling; created from the "General" section of the Preferences window (Edit → Preferences...) and stores application defaults that can be modified by the user.

Cách mở .ZPF file

Để mở file .ZPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZPF do người dùng đóng góp.

  • form-Z RenderZone
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • form-Z
  • StruCad
  • ecoCALC.Application
  • ecoCALC.Application

Chuyển đổi file .ZPF

File .ZPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *