ZS4 File

? Cách mở file .ZS4? Những phần mềm mở file .ZS4 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS4 file sang định dạng khác.

.ZS4 File Extension

   
File name ZS4 File
File Type ZSNES Slot 4 Saved State File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ZS4 là file gì?

ZS4 là Game Files - ZSNES Slot 4 Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZSNES.

Lưu tập tin được tạo ra bởi nhà nước ZSNES, một giả lập Super Nintendo Entertainment System (SNES) cho máy tính; cửa hàng một trò chơi ảnh chụp lưu có thể được nạp vào lúc khác; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a ZS4 file?

Save state file created by ZSNES, a Super Nintendo Entertainment System (SNES) emulator for PCs; stores a saved game snapshot that can be loaded at another time; used to save and load game progress.

Cách mở .ZS4 file

Để mở file .ZS4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZS4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZS4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZS4 do người dùng đóng góp.

  • ZSNES

Chuyển đổi file .ZS4

File .ZS4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *