ZS6 File

? Cách mở file .ZS6? Những phần mềm mở file .ZS6 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS6 file sang định dạng khác.

.ZS6 File Extension

   
File name ZS6 File
File Type ZSNES Slot 6 Saved State File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ZS6 là file gì?

ZS6 là Game Files - ZSNES Slot 6 Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZSNES.

Lưu tập tin nhà nước tạo ra bởi ZSNES, một chương trình giả lập SNES; chứa một bản chụp tiết kiệm nhà nước từ một SNES trò chơi mô phỏng; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi; có thể được sử dụng để tiết kiệm nước ở bất kỳ điểm nào trong khi chơi.

What is a ZS6 file?

Save state file created by ZSNES, an SNES emulator program; contains a snapshot save state from an emulated SNES game; used for saving and loading game progress; may be used to save state at any point during gameplay.

Cách mở .ZS6 file

Để mở file .ZS6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZS6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZS6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZS6 do người dùng đóng góp.

  • ZSNES

Chuyển đổi file .ZS6

File .ZS6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *