ZSD File

? Cách mở file .ZSD? Những phần mềm mở file .ZSD và sửa file lỗi. Convert N/A ZSD file sang định dạng khác.

.ZSD File Extension

   
File name ZSD File
File Type Dave Mirra Freestyle BMX Data File
Nhà phát triển Acclaim Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .ZSD là file gì?

ZSD là Game Files - Dave Mirra Freestyle BMX Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acclaim Entertainment.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi các trò chơi Playstation "Dave Mirra Freestyle BMX" và "Dave Mirra Freestyle BMX 2;" chứa dữ liệu âm thanh và video được tham chiếu trong gameplay; có thể được mở trên một máy tính sử dụng một tiện ích của bên thứ ba như game Extractor hoặc MFAudio.

What is a ZSD file?

Game data file used by the Playstation games "Dave Mirra Freestyle BMX" and "Dave Mirra Freestyle BMX 2;" contains audio and video data that is referenced during gameplay; may be opened on a PC using a third-party utility such as Game Extractor or MFAudio.

Cách mở .ZSD file

Để mở file .ZSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZSD do người dùng đóng góp.

  • MFAudio

Chuyển đổi file .ZSD

File .ZSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *