ZSM File

? Cách mở file .ZSM? Những phần mềm mở file .ZSM và sửa file lỗi. Convert N/A ZSM file sang định dạng khác.

.ZSM File Extension

   
File name ZSM File
File Type Raven Software Game Sound Archive
Nhà phát triển Raven Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZSM là file gì?

ZSM là Game Files - Raven Software Game Sound Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raven Software.

tập tin Một ZSM là một kho lưu trữ âm thanh được sử dụng bởi các trò chơi video khác nhau, chẳng hạn như X-Men Legends và X-Men Legends II: Rise of the Apocalypse. Nó chứa nén WAV file âm thanh được tham chiếu trong khi chơi. file ZSM không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay bởi một người dùng.

What is a ZSM file?

A ZSM file is a sound archive used by various video games, such as X-Men Legends and X-Men Legends II: Rise of the Apocalypse. It contains compressed .WAV sound files that are referenced during gameplay. ZSM files are not meant to be opened manually by a user.

Cách mở .ZSM file

Để mở file .ZSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZSM do người dùng đóng góp.

  • Marvel: Ultimate Alliance

Chuyển đổi file .ZSM

File .ZSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *