ZTR File

? Cách mở file .ZTR? Những phần mềm mở file .ZTR và sửa file lỗi. Convert N/A ZTR file sang định dạng khác.

.ZTR File Extension

   
File name ZTR File
File Type DVD Label Template Media File
Nhà phát triển Avanquest
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ZTR là file gì?

ZTR là Misc Files - DVD Label Template Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avanquest.

Chứa hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật được sử dụng bởi template (.ZTF) các tập tin video kỹ thuật số Duplicator; nằm trong thư mục / Tmplts / thư mục cùng với các tập tin mẫu tương ứng; lưu trong một định dạng độc quyền mà chỉ được sử dụng bởi Digital Video Duplicator.

What is a ZTR file?

Contains images and artwork used by Digital Video Duplicator template (.ZTF) files; located in the /Tmplts/ directory along with the corresponding template files; saved in a proprietary format that is only used by Digital Video Duplicator.

Cách mở .ZTR file

Để mở file .ZTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZTR do người dùng đóng góp.

  • ZOC Terminal
  • SnapGene Viewer
  • SnapGene Viewer
  • ChromasPro Application
  • Media Player Classic
  • Trev
  • Trev

Chuyển đổi file .ZTR

File .ZTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *