ZVT File

? Cách mở file .ZVT? Những phần mềm mở file .ZVT và sửa file lỗi. Convert N/A ZVT file sang định dạng khác.

.ZVT File Extension

   
File name ZVT File
File Type Photoshop Zoomify Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ZVT là file gì?

ZVT là Settings Files - Photoshop Zoomify Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi đồ họa Photoshop chỉnh sửa phần mềm; tiết kiệm cài đặt trước cho tính năng xuất khẩu Zoomify, cho phép hình ảnh lớn được xuất khẩu để xem như một widget Zoomable trong một trình duyệt Web; có thể được truy cập thông qua File → tùy chọn menu Xuất → Zoomify ... ứng dụng.

What is a ZVT file?

Settings file created by Photoshop graphics editing software; saves presets for the Zoomify export feature, which allows large images to be exported for viewing as a zoomable widget in a Web browser; can be accessed through the File → Export → Zoomify... application menu option.

Cách mở .ZVT file

Để mở file .ZVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZVT do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BlueZone

Chuyển đổi file .ZVT

File .ZVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *