ZZZ File

? Cách mở file .ZZZ? Những phần mềm mở file .ZZZ và sửa file lỗi. Convert N/A ZZZ file sang định dạng khác.

.ZZZ File Extension

   
File name ZZZ File
File Type 1CCleaner Securely Deleted File
Nhà phát triển Piriform
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (60 Bình chọn)

File .ZZZ là file gì?

ZZZ là Misc Files - 1CCleaner Securely Deleted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Piriform.

Tập tin được tạo ra bởi CCleaner, một tiện ích dùng để tối ưu hóa máy tính bằng cách loại bỏ các chương trình không sử dụng và các tập tin; cửa hàng một tập tin đã xóa mà đã bị xóa một cách an toàn, cho phép bảo mật cao hơn kể từ khi tên tập tin gốc không còn tồn tại; sử dụng ZZZZZZZZ.ZZZ filename.

What is a ZZZ file?

File created by CCleaner, a utility used for optimizing computers by removing unused programs and files; stores a deleted file that has been securely wiped, which enables greater security since the original filename no longer exists; uses the filename ZZZZZZZZ.ZZZ.

Cách mở .ZZZ file

Để mở file .ZZZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZZZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZZZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZZZ do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • GWD Text Editor

Chuyển đổi file .ZZZ

File .ZZZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *