ZZZZZ File

? Cách mở file .ZZZZZ? Những phần mềm mở file .ZZZZZ và sửa file lỗi. Convert N/A ZZZZZ file sang định dạng khác.

.ZZZZZ File Extension

   
File name ZZZZZ File
File Type Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .ZZZZZ là file gì?

ZZZZZ là Encoded Files - Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin zzzzz là một tập tin được mã hóa bởi Locky ransomware, một loại virus sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như một .TXT hoặc tập tin PNG, mã hóa với các phương pháp mã hóa AES-265 và RSA. file zzzzz trở nên phổ biến vào năm 2016.

What is a ZZZZZ file?

A ZZZZZ file is a file encrypted by Locky ransomware, a virus utilized by cybercriminals. It contains a user's personal file, such as a .TXT or .PNG file, encrypted with AES-265 and RSA methods. ZZZZZ files became popular in 2016.

Cách mở .ZZZZZ file

Để mở file .ZZZZZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZZZZZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZZZZZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZZZZZ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ZZZZZ

File .ZZZZZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *