KROS plus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KROS plus - NA

Phần mềm KROS plus

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

KROS plus là phần mềm gì?

KROS plus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của KROS plus là Version NA (cập nhật NA)

Kros Plus là một chương trình Séc cho việc quản lý chi phí xây dựng và lập kế hoạch. Nó có thể đồng bộ hóa với bất kỳ cơ sở dữ liệu chi phí xây dựng cho up-to-date và tài liệu tham khảo dự toán kinh phí chính xác và có chứa một lựa chọn lớn các module mà người dùng có thể kết hợp để cung cấp các kế hoạch dự toán kinh phí tốt nhất cho các dự án của họ. Các module Ngân sách, ví dụ, cho phép người dùng tạo và đánh giá ngân sách cho các dự án của họ, và cũng có thể xuất ngân sách thành trong các định dạng như XLS hoặc PDF. mô-đun khác bao gồm các chức năng tính toán cho nhà thầu có nhu cầu chỉnh sửa ngân sách của họ và xem những ảnh hưởng của sự thay đổi trong thời gian thực. Ngoài ra còn có một module giúp người dùng theo dõi và tiếp tục lịch sử chi tiêu thực tế chi tiết (so với dự kiến ​​chi tiêu) và một mô-đun để xây dựng kế hoạch và các hoạt động khác của dự án trong bối cảnh ngân sách. Bên cạnh đó, chương trình có một module giúp người dùng quản lý các nhà cung cấp tiềm năng, cung cấp một phương tiện cho anh ta để đánh giá lựa chọn của mình và chọn những người lý tưởng dựa trên ngân sách và kế hoạch của ông. Người sử dụng Kros Plus cũng đã được cung cấp trực tuyến miễn phí và hỗ trợ over-the-điện thoại của công ty. Hơn nữa, họ có quyền lựa chọn tham gia đào tạo cho chương trình.

What is KROS plus?

KROS Plus is a Czech program for construction cost management and planning. It can synchronize with any construction cost database for up-to-date and accurate costing references and contains a large selection of modules that users can combine to provide the best costing plan for their projects. The Budget module, for instance, lets users create and evaluate the budgets for their projects, and is also able to export finished budgets in such formats as XLS or PDF. Another module includes calculation functions for constructors who need to edit their budgets and see the effects of alterations in real-time. There is also a module that helps users monitor and keep detailed histories of actual spending (vs. projected spending) and a module for scheduling construction and other project activities in light the budget. Furthermore, the program has a module that helps the user manage potential suppliers, providing a means for him to evaluate his options and select the ideal ones based on his budget and plans. Users of KROS Plus have also provided free online and over-the-phone support by the company. Furthermore, they have the option of taking training for the program.

Các loại file được mở bởi KROS plus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm KROS plus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) KDKUKZ

Download KROS plus

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *