Kundli

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Kundli - NA

Phần mềm Kundli

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Kundli là phần mềm gì?

Kundli là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Kundli là Version NA (cập nhật NA)

Kundli hoặc Kurippu là một đại diện vị trí của các hành tinh vào thời điểm ra đời của một người. nhà chiêm tinh cổ đại sử dụng công thức toán học phức tạp, phát triển các kỹ thuật phát triển Kundli cho mỗi cá nhân, dựa trên dữ liệu sinh của mình. Theo Kundli mỗi một, người ta có thể dự đoán con đường của mình về cuộc sống. Nếu có sự tiêu cực được tìm thấy trên con đường, nó có thể được sửa chữa bằng cách làm theo các biện pháp cụ thể được trình bày trên các ứng dụng, và thờ với sức mạnh của Thiên Chúa. Mọi người đều có Kundli, mà đã được thực hiện bởi cha mẹ của họ, nhưng họ không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của nó đối với họ. Ứng dụng Kundli bao gồm một ghi âm cho mỗi hành tinh, trong đó hướng dẫn, giải thích, và cung cấp các biện pháp được dựa trên Kundli của một người. AstorSage Kundli là một phần mềm sinh Chart đó là dựa trên Ấn Độ Chiêm tinh, Vệ Đà Chiêm tinh, Hindu Chiêm tinh, hoặc Jyotish trong Android Market. phần mềm chiêm tinh học này được thiết kế trong việc giữ sự nhanh nhẹn và ngay lập tức tính toán trong tâm trí. Người dùng có thể ngay lập tức biết Planet Phán quyết của bất cứ lúc nào, và đúc thuộc về giờ tử vi trong khi trên đường di chuyển. Ngoài ra còn có không cần phải mang theo thiên văn, Panchang, Bàn của Nhà, Bàn của Ascendants và số thuộc về giờ.

What is Kundli?

Kundli or Kurippu is a positional representation of planets at the time of a person’s birth. Ancient astrologers use complex mathematical formulas, developed the techniques of developing Kundli for each individual, based on one’s birth data. According to each one’s Kundli, one can predict his or her path of life. If there is negativity found on the path, it can be corrected by following specific remedies presented on the app, and worshipping to the power of God. People have Kundli, which was made by their parents, but they were never able to understand what it means to them. The Kundli app includes an audio recording for each planet, which guides, explains, and provides remedies that are based on a person’s Kundli. AstorSage Kundli is a Birth Chart software that is based on Indian Astrology, Vedic Astrology, Hindu Astrology, or Jyotish in Android Market. This astrology software is designed in keeping mobility and instant calculations in mind. Users can immediately know the Ruling Planet of any time, and cast Horary horoscope while on the move. There is also no need to carry Ephemeris, Panchang, Tables of Houses, Tables of Ascendants and Horary Numbers.

Các loại file được mở bởi Kundli

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Kundli có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MOVPCTPICPICT

Download Kundli

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *