Logger Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Logger Pro - NA

Phần mềm Logger Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Logger Pro là phần mềm gì?

Logger Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Logger Pro là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm Logger Pro, được phát triển bởi trụ sở tại Oregon Công ty Vernier Software & Công nghệ, cung cấp cho người dùng với một chương trình dành riêng cho việc thu thập và phân tích dữ liệu. Chương trình này đòi hỏi phải có nguồn dữ liệu tương thích để thực hiện chức năng thu thập dữ liệu của nó. nguồn dữ liệu có thể LabQuest, LabPro hoặc Go! Link (với cảm biến Vernier). Nó cũng đòi hỏi ít nhất một cảm biến hoặc một quang phổ kế kết nối với nguồn dữ liệu. cảm biến tương thích bao gồm Probe Nhiệt độ Inox, Vernier Go! Temp, Gò! Motion, và hệ thống cảm biến Dynamics không dây; trong khi máy đo quang phổ bao gồm Vernier phổ, Garmin GPS và dư Ohaus. Chương trình làm việc cùng với giao diện người dùng trong những nguồn dữ liệu. Chương trình có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Khi chương trình được khởi động, nó sẽ quét máy tính để xác định các nguồn dữ liệu kết nối với máy tính. Một khi các nguồn đã được xác định, một biểu tượng cho mỗi thiết bị sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng, trực tiếp dưới thanh công cụ. Nó có thể được thiết lập để dữ liệu tự động thu thập một khi nguồn đã được phát hiện. Khi dữ liệu được thu thập, thông tin được trình bày dưới dạng đồ thị. Khi dữ liệu mới được nhập, đồ thị tự động tích hợp các thông tin mới. Điều này có nghĩa là dữ liệu đang được đầu vào trên các lĩnh vực, chương trình hoạt động đồng thời với việc sử dụng, áp dụng thay đổi ngay lập tức vào đồ thị.

What is Logger Pro?

The software Logger Pro, developed by Oregon-based Company Vernier Software & Technology, provides users with a program dedicated to data collection and analysis. The program requires compatible data sources in order to execute its data collection function. Data sources can be LabQuest, LabPro or Go! Link (with Vernier sensor). It also requires at least one sensor or one spectrometer connected to the data source. Compatible sensors include Stainless Steel Temperature Probe, Vernier Go! Temp, Go! Motion, and Wireless Dynamics Sensor System; while spectrometers include Vernier spectrometer, Garmin GPS and Ohaus Balances. The program works in conjunction with the user interfaces of the data sources. The program is capable of collecting data from multiple sources. When the program is launched, it will scan the computer to identify data sources connected to the machine. Once the sources have been identified, an icon for each device will be displayed on the user interface, directly under the toolbar. It can be set to automatically collect data once the sources have been detected. As data are being gathered, information is presented in graph form. When new data are inputted, the graph automatically integrates the new information. This means that as data are being inputted on the fields, the program works simultaneously with the user, applying changes instantly onto the graph.

Các loại file được mở bởi Logger Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Logger Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CMBLQMBL

Download Logger Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *