Logger Lite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Logger Lite - NA

Phần mềm Logger Lite

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Logger Lite là phần mềm gì?

Logger Lite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Logger Lite là Version NA (cập nhật NA)

Logger Lite là một chương trình thu thập dữ liệu để sử dụng trong toán học và các khóa học khoa học. Chương trình này là phiên bản rút gọn nhưng vẫn chức năng của phần mềm Pro giáo dục Logger từ Vernier, và như vậy đi kèm với một mức giá nhẹ tag-one mà không có gì được viết trên đó, trên thực tế, như Logger Lite là phần mềm miễn phí. Logger Lite cung cấp cho người học một, giao diện người dùng trực quan chức năng cho biểu diễn dữ liệu, âm mưu và phân tích. Nó được trang bị không chỉ với các công cụ mà còn là một tiện ích sketching tiên đoán rằng sinh viên có thể sử dụng để xem xét các giả định của mình về thí nghiệm và nghiên cứu biểu đồ. đồ thị dữ liệu của chương trình cũng là động và phản ứng với việc cập nhật dữ liệu đầu vào trong thời gian thực; người sử dụng cũng có thể làm cho sự lựa chọn của mình giữa mét kỹ thuật số và tương tự. Có các công cụ vẽ để nhập dữ liệu thủ công vào visualizations, cũng như cơ sở vật chất tính toán xử lý số liệu. Các phần mềm Logger Lite là tương thích với Windows cũng như các hệ thống Mac. Các phiên bản hệ điều hành có thể chạy nó là như sau: Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, và Mac OS X 10,6-10,9. Chương trình này cũng tương thích với cả x86 và x64 kiến ​​trúc.

What is Logger Lite?

Logger Lite is a data collection program for use in mathematics and science courses. The program is the stripped-down but still functional version of the Logger Pro educational software from Vernier, and as such comes with a lighter price tag—one that has nothing written on it, in fact, as Logger Lite is freeware. Logger Lite gives learners a functional, intuitive UI for data representation, plotting and analysis. It is equipped not only with charting tools but also a predictive sketching utility that students can use to review their own assumptions about experiments and studies. The program’s data graphs are also animated and react to data input updating in real time; the user can also make his choice between digital and analogue meters. There are drawing tools for manual data entry into visualizations, as well as calculation facilities for data processing. The Logger Lite software is compatible with Windows as well as Mac systems. The OS versions that can run it are the following: Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Mac OS X 10.6-10.9. The program is also compatible with both x86 and x64 architectures.

Các loại file được mở bởi Logger Lite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Logger Lite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GMBLQMBL

Download Logger Lite

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *