Kruptos

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Kruptos - NA

Phần mềm Kruptos

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Kruptos là phần mềm gì?

Kruptos là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Kruptos là Version NA (cập nhật NA)

Kruptos 2 Professional là một chương trình bảo mật có thể mật khẩu người dùng bảo vệ các tập tin như dữ liệu của họ thẻ tín dụng, phim, ảnh, tờ khai thuế hoặc bất kỳ tập tin cá nhân khác hoặc thư mục. Nó sử dụng quân một phân loại 256bit mã hóa AES để ngăn chặn các file của người sử dụng, thư mục và dữ liệu từ được đọc, thay đổi hoặc truy cập mà không có mật khẩu chính xác. Người dùng chỉ cần có thể tích hợp các file của họ vào Microsoft Windows Explorer qua Kruptos 2 Professional và tự động tái encrypts họ sau khi chỉnh sửa hoặc xem, trừ đi những lo ngại rằng các tập tin của họ còn lại không có bảo đảm. Kruptos 2 Professional cũng cho phép người dùng gửi email qua mã hóa trên internet tạo ra mật mã ZIP file, tạo file mã hóa self-extracting, trong số những người khác. Kruptos 2 Professional làm việc dưới các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows 8/7 / Vista / XP. Kruptos 2 Professional không được trang bị bất kỳ backdoors NSA hay khóa bí mật để người dùng có thể chắc chắn rằng dữ liệu của họ được đảm bảo tất cả các thời gian. Người dùng cũng có thể tận hưởng những lợi ích của việc có số lượng không giới hạn các tập tin cá nhân và thư mục mà họ mình có thể mở bằng mật khẩu của họ, một khi tập tin được mã hóa. Những tập tin này vẫn bị khóa ngay cả khi máy tính của người dùng là mất hoặc bị đánh cắp. Kruptos 2 Professional làm việc với điện toán đám mây dựa trên các nhà cung cấp sao lưu như Dropbox, và đảm bảo rằng họ mã hóa tập tin và thư mục chia sẻ của họ. Người sử dụng cũng được thông báo về tính năng xóa tập tin vĩnh viễn của Kruptos. Điều này có nghĩa rằng sự phục hồi các tập tin bị xóa là bên cạnh không thể.

What is Kruptos?

Kruptos 2 Professional is a security program that can password protect users files such as their credit card data, movies, photos, tax returns or any other private file or folder. It utilizes a military graded 256bit AES encryption to prevent users’ files, folders and data from being read, changed or accessed without the exact password. Users may simply integrate their files into Microsoft Windows Explorer via Kruptos 2 Professional and automatically re-encrypts them after editing or viewing, minus the worries that their files are left unsecured. Kruptos 2 Professional also allows users to deliver encrypted emails over the internet- create encrypted ZIP files, generate self-extracting encrypted files, among others. Kruptos 2 Professional works under 32-bit and 64-bit versions of Windows 8/7/Vista/XP. Kruptos 2 Professional is not equipped with any NSA backdoors or secret keys so users can be sure that their data are secured all the time. Users may also enjoy the benefit of having unlimited number of private files and folders that they alone can open using their passwords, once files are encrypted. These files remain locked even if the user’s computer is loss or stolen. Kruptos 2 Professional works with cloud based backup providers such as Dropbox, making sure that they encrypt their shared files and folders. Users are also advised of the permanent file deletion feature of Kruptos. This means that recovery of deleted files is next to impossible.

Các loại file được mở bởi Kruptos

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Kruptos có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) K2PKPF~ENC

Download Kruptos

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *