Kryptel Enterprise Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Kryptel Enterprise Edition - NA

Phần mềm Kryptel Enterprise Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Kryptel Enterprise Edition là phần mềm gì?

Kryptel Enterprise Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Kryptel Enterprise Edition là Version NA (cập nhật NA)

Kryptel Enterprise Edition là cho phép người dùng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua mã hóa. Phần mềm này rất dễ dàng để sử dụng: tập tin có thể được mã hóa chỉ bằng cách click chuột phải và chọn tùy chọn 'mã hóa'. Tất cả các file sẽ được mã hóa trong một thư mục duy nhất hoặc thùng chứa và có thể được duyệt một cách dễ dàng. Những tập tin này sẽ tiếp tục được an toàn ngay cả khi một lỗi xảy ra trong khi quá trình mã hóa. Một bước xác minh được cung cấp để đảm bảo rằng người dùng có thể giải mã các tập tin sau đó. Kryptel cũng cung cấp phục hồi bất cứ khi nào một container bị hỏng do điện hoặc lỗi phần cứng. Phần mềm này sử dụng NIST-phê duyệt mới nhất Advanced Encryption Standard cho người dùng trước và cũng có thể làm việc trong chế độ FIPS 140-2 compliant vì động cơ xác nhận CryptoAPI FIPS-xác nhận của nó. Kryptel đi kèm với một sao lưu cho tất cả các file và đơn giản hoá mật khẩu mã hóa vào để giảm thiểu lỗi đánh máy.

What is Kryptel Enterprise Edition?

Kryptel Enterprise Edition is enables users to protect sensitive data through encryption. The software is easy to use: files can be encrypted just by right click and choosing the 'encrypt' option. All files will be encrypted in a single folder or container and can be browsed as easily. These files will continue to be safe even if an error occurred while on the process of encrypting. A verification step is provided to ensure that the user can decrypt the files afterwards. Kryptel also provides recovery whenever a container becomes corrupted due to power or hardware failure. The software uses the latest NIST-approved Advanced Encryption Standard for advance users and can also work in FIPS 140-2 compliant mode because of its FIPS-validated CryptoAPI validation engine. Kryptel comes with a back up for all encrypted files and simplifies password entering to minimize typing errors.

Các loại file được mở bởi Kryptel Enterprise Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Kryptel Enterprise Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BKEBKEDCEFSFS

Download Kryptel Enterprise Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *